http://www.akoziolkiewicz.ecom.net.pl/
aniapop

ANNA KOZIOŁKIEWICZ-KOZAK

adwokat

Kancelaria Adwokacka

ul. Aldony 10/4, pierwsze piętro

80-830 Gdańsk

telefon komórkowy: 602 749 861

telefon służbowy: 58 346 14 47

fax: 58 341 75 82

e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Strona internetowa Kancelarii:

http://www.koziolkiewiczkozak.pl/

www.koziolkiewiczkozak_adwokat.republika.pl

lokalizacja Kancelarii

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=80-438+Gdańsk+ul.+Aldony+10&aq=&sll=54.382319,18.611462&sspn=0

 

ŻYCIORYS

 • WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z 3 kwietnia 2007 r. wpisana na listę adwokatów Izby Gdańskiej.

www.adwokatura.gdansk.pl

 • od 20.06.2007 r. wykonuje zawód adwokata – Kancelaria Adwokacka, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk (NIP: 957-085-19-00)

APLIKACJA ADWOKACKA

 • 01.07.2003 – po uzyskaniu pierwszej lokaty w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Okręgową Radę Adwokacką wpisana na listę aplikantów adwokackich Gdańskiej Izby Adwokackiej.
 • Od 01.10.2003 r. aplikant adwokacki w Gdańskiej Izbie Adwokackiej. Zatrudniona jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Andrzej Koziołkiewicz adwokat w Gdańsku ul. Chlebnicka 48/51
 • Egzamin adwokacki złożony w dniach 19-21 marca i 30 marca 2007 r.

SPECJALIZACJA

prawo cywilne, rodzinne, handlowe, gospodarcze, prawo umów, finansowe i bankowe, karne.


WSPÓŁPRACA

 • adwokat Andrzej Koziołkiewicz - Kancelaria Adwokacka

www.adwokatura.gdansk.pl

www.akoziolkiewicz_adwokat.republika.pl

http://www.koziolkiewiczkozak.pl/

 • od maja 2007 r. współpraca z portalem internetowym www.zmienmieszkanie.pl w charakterze eksperta do spraw prawnych – udzielanie internautom porad prawnych z zakresu prawa mieszkaniowego

JĘZYKI OBCE

j. angielski: biegle - dyplomy:

 • 1999 r. – Certificate of Proficiency in English
 • 1998 r. – International Baccalaureate (matura międzynarodowa)
 • 1996 r. – Cambridge First Certificate in English (grade A)

j. niemiecki: bardzo dobrze – dyplomy:

 • 2001 – Zentrale Oberstufenprüfung
 • 1998 – Zentrale Mittelstufenprüfung

WYKSZTAŁCENIE

 • studia: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: prawo, specjalizacja: prawo cywilne, studia dzienne, 5-letnie.

Praca magisterska: „Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym”, oceniona jako bardzo dobra.
Egzamin magisterski złożony w dniu 16 kwietnia 2003 r. z wynikiem bardzo dobrym. Ocena na dyplomie: bardzo dobry

 • 2000-2002 - kurs prawa angielskiego i europejskiego Cambridge [The Cambridge Course of the English and EU Law], zakończony egzaminem. Grudzień 2002 uzyskanie dyplomu „Introduction to English Law and the Law of the European Union”. (w języku angielskim)
 • szkoła średnia: III Liceum Ogólnokształcące im Marynarki Wojennej w Gdyni, w tym: w latach 1996-1998 – International Baccalaureate School no 0704, zakończona Maturą Międzynarodową w języku angielskim z uzyskanym wynikiem 42 punktów na 45 możliwych, dyplom uznania Ministra Edukacji Narodowej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W TRAKCIE STUDIÓW

 • Wrzesień 2002 r. – miesięczna praktyka studencka w Kancelarii Lovells spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbywana pod patronatem adw. Jolanty Nowakowskiej-Zimoch z Warszawskiej Izby Adwokackiej
 • październik 2000 r. – czerwiec 2003 - praktyka w Kancelarii Adwokackiej Andrzej Koziołkiewicz, Gdańsk
 • 09.07.2001-20.07.2001 r. - Sąd Rejonowy w Gdańsku I Wydział Cywilny (praktyka studencka).

PRACA NAUKOWA

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

 • 2003-2007 r. - Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzenie ćwiczeń ze studentami studiów dziennych i zaocznych na kierunkach: prawo, administracja
 • od 2007 r. – prowadzenie zajęć z prawa cywilnego z aplikantami adwokackimi Izby Gdańskiej


Udział w konferencjach naukowych

 • Ogólnopolski Zjazd Cywilistów "Czterdzieści lat kodeksu cywilnego" - Rzeszów  8-11 października 2004 roku

Publikacje

 1. Zasady ustanawiania dla strony pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym na podstawie orzecznictwa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Kwartalnik Adwokacki 7/2006
 2. Glosa do wyroku S.A. w Krakowie z 29 czerwca 2004 r., I ACa 550/04, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa Nr 3/2005
 3. Medale „25-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych” dla gdańskich adwokatów, Palestra 10/2005 – wspólnie z Agnieszką Kilian
 4. „Nie uchwaliliśmy Kodeksu Cywilnego…” Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Czterdzieści lat Kodeksu Cywilnego”, Kwartalnik Adwokacki 6/2005
 5. Prymat zdrowego rozsądku – związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej w systemie common law, Kwartalnik Adwokacki 7/2004
 6. „Czy celowe jest umieszczanie pojęcia woli w definicji czynu (w rozumieniu prawa karnego)?”, w: „Mishellanea” – Biuletyn Naukowy Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 1 (VI 2000)
 7. „Analiza teorii warunkowości”, w: Studenckich Zeszytach Prawniczych Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyt 6 (VI 2001)

UDZIAŁY W KONKURSACH

 • 2006 r. zajęcie pierwszego miejsce w konkursie krasomówczym aplikantów adwokackich organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku oraz uczestnictwo w eliminacjach okręgowych konkursu krasomówczego w Toruniu
 • 2001 r. reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w międzynarodowym konkursie prawa europejskiego „Central and Eastern European Moot Court Competition” pod auspicjami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Uniwersytetu Cambridge, który odbył się na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1997 r.
 1. Znajdziesz nas w Google+

tablicasiedziba mala bisania now wind